Algemene gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website www.kortingbelgië.be. U vindt op onze site veel informatie over hoe u online geld bespaart via het gebruik van promotiecodes of via advies in de online artikelen. Naast dit alles vindt u een lijst met de  lopende aanbiedingen waarvoor u geen promotiecodes nodig hebt. Deze drie voordelen worden u volledig vrijblijvend aangeboden. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de hierna vernoemde  juridische informatie. Deze is bijgewerkt in Juli 2019.

1) Definities

In deze algemene voorwaarden verstaat men onder:

 1. Leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten online aanbiedt aan de gebruikers; in dit geval de kortingbelgië website van Kaer Online BV.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een beroepsactiviteit.
 3. Techniek van de communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt om een contract af te sluiten, zonder dat de consument en de ondernemer op hetzelfde moment op één plaats aanwezig zijn;
 4. Bedenktijd: de periode gedurende dewelke de consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Ondersteuning van duurzame data: elk middel dat de consument of de ondernemer gebruikt voor het opslaan van de aan hem persoonlijk gerichte informatie voor toekomstige consultatie of reproductie (zonder aanpassingen).

2) Identiteit van de ondernemer

Kaer Online BV
Stationsweg 19 (Bij MonQui), 5211 TV ‘s-Hertogenbosch (NL)
Numéro de téléphone : +31 6 28 21 79 44 du lundi au vendredi de 9h à 18h
Adresse e-mail : contact@kaeronline.com
Numéro d’identification TVA : NL858992218B01
Chambre de commerce #72117761

3) Een initiatief van Kaer Online

kortingbelgië.be is geediteerd door Kaer Online BV, bedrijf gevestigd in den Bosch (NL) – (Kamer van Koophandel # 72117761 en BTW # NL858992218B01).

De site biedt de nieuwste aanbiedingen op de Belgische markt. Hoewel ons team regelmatig en met de grootste zorg de promotiecodes bijwerkt, is het mogelijk dat een korting niet meer van toepassing is, of geen volledige voldoening schenkt aan de gebruiker. Door gebruik te maken van de informatie afkomstig van www.kortingbelgië.be of haar ondersteunende diensten zoals nieuwsbrieven, banners, of enige vorm van expressie en communicatie, gaat u akkoord met de regels met betrekking tot deze website. Deze bestaan uit meerdere delen.

Gebruik van de website en de cookies

Alle informatie op deze website alsook elke vorm van intellectuele eigendom behoren tot www.kortingbelgië.be evenals Kaer Online BV. De informatie vermeld op de website mag niet worden gebruikt, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming vooraf. De promotiecodes vermeld op de website mogen enkel gebruikt worden met de links naar onze website. Houd er rekening mee dat onze website cookies en andere technologieën gebruikt om uw online ervaring en de kwaliteit van onze website te verbeteren.

Geldigheid van de promotiecodes

Wij kunnen niet garanderen dat de offertes of de kortingsbonnen aanwezig op onze site optimaal werken in één van de voorgestelde  winkels. Het is de verplichting van de consument om tijdens de validatie van de winkelwagen of de online-betaling te controleren, of de korting of aanbieding, ongeacht het type, in rekening wordt of werd gebracht. Dit omvat ook het lezen ” van de kleine lettertjes” van de desbetreffende winkel.

Wat er ook gebeurt, en voor alle veiligheid, adviseren wij u om contact op te nemen met de klantendienst van de desbetreffende winkel. Kaer Online BV is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie op kortingbelgië.be. Gelieve ons bij de geringste fout te contacteren via onze contactpagina.

Producten of diensten

kortingbelgië.be verwijst enkel naar leveranciers van producten of diensten, ZalandoC&A of Cofidis bijvoorbeeld. Bij de aankoop van een product of bij het gebruik van diensten bij een winkel, zijn het de  voorwaarden van de winkel die gelden. Onze website verkoopt geen producten noch commerciële diensten; de website brengt enkel vraag en aanbod met elkaar in verbinding. Wij kunnen in geen geval dienen als bemiddelaar voor een geschil over een aankoop van een product of dienst. Alle prijzen vermeld op de website van kortingbelgië zijn inclusief BTW.

4) Behandeling van klachten en geschillen

kortingbelgië.be is ook een aangename ruimte waar u veel tips kan vinden. Het kan gaan om tips via onze blog of elke tekst die op onze website wordt geplaatst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de tips die online worden geplaatst. Voor betere en concretere adviezen, specifiek aangepast aan uw noden, raden wij u aan om een specialist  te raadplegen voor de volgende domeinen: financiën, medisch, juridisch of als u een verbintenis aangaat. Vermits de lijst niet exhaustief is, raden wij u aan om het advies van een specialist in te winnen voor elk tip die u kunt vinden op onze website kortingbelgië.be.

Klachten en opmerkingen

Indien u een klacht of een opmerking hebt over onze website, de inhoud, de promoties of enige andere commentaar dat u aanbelangt, nodigen wij u uit om met ons contact op te nemen. U kunt ons hiervoor gewoonweg een e-mail opsturen. U vindt ons e-mailadres op de pagina “Contact” van de website. Bezorg ons zoveel mogelijk gegevens zodat ons onderzoek kan worden gevoerd en eventuele online-fouten kunnen worden gecorrigeerd:

 • Reden van de reclamatie
 • Datum en uur van het probleem
 • Uw coördinaten

Noteer dat kortingbelgië.be intermediair is tussen de consument en de leverancier (Zalando, C&A, Center Parks…) en u enkel een dienst biedt. Wij raden u aan om rechtstreeks contact op te nemen met deze leverancier in geval van een geschil. Als u een aanvraag doet betreffende onze dienstverlening:

 1. Bij een klacht, heeft de leverancier de nodige procedures om de klacht volgens de regels te behandelen.
 2. Als de consument een probleem ontdekt moet er binnen een redelijke termijn een klacht verstuurd worden naar de leverancier, met een volledige en nauwkeurige omschrijving van het probleem.
 3. De klachten worden door de leverancier binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Indien een klacht een langere voorspelbare behandelingstijd nodig heeft, zal de leverancier reageren met een ontvangstbevestiging binnen een termijn van 14 dagen en met de vermelding van wanneer de consument een uitvoerig antwoord mag verwachten.
 4. Indien een consument een geschil heeft met een leverancier en hem hierover al geraadpleegd heeft, heeft de consument de mogelijkheid om raad in te winnen of een klacht in te dienen.
 5. De consument kan zich voor zijn klacht steeds wenden tot het Platform voor online-geschillenbeslechting van de Europese Commissie. Dit centrale platform behandelt klachten betreffende de online-verkoop.

Geschillen

 1. De Nederlandse wet is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen de leverancier en de consument, voor zover het internationale privaatrecht dit toestaat. Als u deze website bezoekt of de verstrekte informatie gebruikt, gaat u akkoord met de juridische gebruiksvoorwaarden. Kaer Online BV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing deze pagina te wijzigen of er iets aan toe te voegen. Houd er rekening mee dat het copyright van toepassing is op de totaliteit van de website en dat het volledig of gedeeltelijk kopiëren van de teksten zonder voorafgaande toestemming verboden is bij wet.
 2. Een geschil wordt slechts behandeld door de geschillencommissie indien de consument zijn klacht binnen een redelijke termijn aan de leverancier gemeld heeft.
 3. Indien de leverancier een interventie van de geschillencommissie vraagt, zal de consument na schriftelijk verzoek van de leverancier binnen de vijf weken, schriftelijk antwoorden of hij dat ook wenst te doen, of hij het geschil wil voorleggen aan de bevoegde rechter. Indien de leverancier niet wordt ingelicht over de keuze van de consument binnen een periode van vijf weken, heeft de aannemer het recht om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.